لوله پلیکا (پی وی سی) سمنان از معروفترین لوله های تولید شده و شناخته شده در ایران میباشد.

این نوع از لوله نسوز در مصارف برق و تخلیه فاضلاب کاربرد دارد.

لولهنوعقیمت هر شاخه (به ریال)
20برقی نسوز سمنان خم گرم قوی180.000
20برقی نسوز سمنان خم گرم فشار قوی215.000
20برقی نسوز سمنان خم سرد250.000
25برقی نسوز سمنان خم گرم قوی300.000
25برقی نسوز سمنان خم گرم فشارقوی230.000
32برقی نسوز سمنان خم گرم قوی350.000
 32برقی نسوز سمنان خم گرم فشار قوی 380.000 
 32برقی نسوز سمنان خم سرد  400.000
 40برقی نسوز سمنان قوی  420.000
 40 برقی نسوز سمنان فشار قوی 450.000
 50نسوز سمنان قوی  460.000
 50نسوز سمنان فشار قوی  480.000
 63 نسوز سمنان قوی 650.000
 63 نسوز سمنان فشار قوی 670.000
 75 نسوز سمنان قوی 880.000
 75نسوز سمنان فشار قوی  950.000
 90 نسوز سمنان قوی 1.100.000
 90نسوز سمنان فشار قوی  1.250.000
 110 نسوز سمنان فشار قوی 1.880.000
 110 نسوز سمنان فشار قوی 1.980.000
 125 نسوز سمنان فشار قوی 2.550.000
 125 نسوز سمنان فشار قوی2.750.000 
 160 نسوز سمنان فشار قوی3.300.000 
 160 نسوز سمنان فشار قوی 3.500.000
 200 نسوز سمنان فشار قوی 3.800.000
 200 نسوز سمنان فشار قوی 3.900.000
 250 نسوز سمنان فشار قوی4.500.000 
 250 نسوز سمنان فشار قوی4.800.000 
 315 نسوز سمنان فشار قوی 7.800.000
 315 نسوز سمنان فشار قوی8.600.000 
 400 نسوز سمنان فشار قوی 8.900.000

این لیست قابل تغییر میباشد
جهت اطلاع از قیمتهای به روز شده با کارشناسان ویژن پایپ تماس حاصل بفرمایید