نوعقیمت (به ریال)
جعبه مینیاتوری ۴ فیوز115.000
جعبه مینیاتوری ۶ فیوز135.000
جعبه مینیاتوری ۸ فیوز177.000
جعبه مینیاتوری ۱۲ فیوز254.000
جعبه مینیاتوری ۱۶ فیوز310.000
جعبه مینیاتوری ۲۴ فیوز460.000