نام محصولتوضیحقیمت (به ریال)
زانو۲۰ کوتاه برقی پی وی سی7.500
زانو۲۰ عصایی برقی پی وی سی12.000
زانو۲۵ کوتاه برقی پی وی سی9.800
زانو۲۵ عصایی برقی پی وی سی19.000
زانو۳۲ برقی پی وی سی22.000
زانو۴۰ برقی پی وی سی35.000
زانو ۵۰ برقی پی وی سی 39.000
زانو 90*63 39.000
زانو 90*90  89.000
زانو 90*110 118.000
زانو  90*125 230.000
زانو 90*160  290.000
زانو  45*63 39.000
زانو 45*90  79.000
زانو 45*110  178.000
سه راه 90*63  72.000
سه راه 90*90  260.000
سه راه 90*110  270.000
سه راه 45*63  56.000
سه راه 45*90  258.000
سه راه 45*110  268.000
سه راه تبدیلی 906390  263.000
سه راه تبدیلی 9063110  268.000
سه راه تبدیلی 9090110 257.000
سه راه تبدیلی 456390 215.000
سه راه تبدیلی 4563110 234.000
سه راه تبدیلی 4590110 248.000
سه راه تبدیلی 45110125 287.000
سیفون 63*63  68.000
سیفون 90*90  187.000
سیفون 110*125  560.000
سیفون 63*63  250.000
سیفون 90*90  330.000
سیفون 110*125  402.000
تبدیل 63*90  56.000
تبدیل 63*90  58.000
تبدیل 90*110  98.000
تبدیل 110*125  118.000
تبدیل 110*160  128.000
تبدیل 125*160  188.000
دریچه بازدید110  586.000
نام محصولتوضیحقیمت (به ریال)
سه راه90*6362.000
سه راه90*90108.000
سه راه90*110140.000
سه راه45*6373.000
سه راه45*90146.000
سه راه45*110167.000
سه راه تبدیلی 909063 93.000
سه راه تبدیلی  1109063 112.000
سه راه تبدیلی  904563 138.000
سه راه تبدیلی 1104563 102.000
سه راه تبدیلی  1104590 132.000
سه راه تبدیلی  1104563 152.000
سه راه تبدیلی  12545110 200.000
نام محصولتوضیحقیمت (به ریال)
سیفون63*6358.000
سیفون90*90105.000
سیفون110*125214.000
سیفون کامل63*6393.000
سیفون کامل63*90172.000
سیفون کامل110*125302.000
نام محصولتوضیحقیمت (به ریال)
تبدیل63*9046.000
تبدیل63*9062.000
تبدیل90*11072.000
تبدیل110*12592.000
تبدیل110*160116.000
تبدیل125*160130.000
نام محصولتوضیحقیمت (به ریال)
دریچه بازدید110447.000

این لیست قابل تغییر میباشد

جهت اطلاع از لیست و قیمت به روز، با کارشناسان ویژن پایپ تماس حاصل بفرمایید