جعبه مینیاتوری

تابلو (جعبه مینیاتوری)

این وسیله از ملزومات ویژه در انجام پروژه برق کاری در ساختمانها است.

زیرا تامین کننده برق تمامی واحدهای مسکونی، تجاری و اداری محسوب میشود.

به این صورت که برق اصلی وارد جعبه مینیاتوری میشود و از آنجا به تمامی نقاط واحد ها ارسال میشود.

جعبه مینیاتوری در دو نوع جعبه مینیاتوری روکار و جعبه مینیاتوری توکار تولید میگردد.

جعبه مینیاتوری

جعبه مینیاتوری

در انتخاب جعبه مینیاتوری یا قاب مینیاتوری حتما موارد ذیل را مورد توجه قرار دهید:

۱. محصول با تعداد فیوزها مطابقت داشته باشد

۲. جعبه ip درجه حفاظت لازم را داشته باشد

۳. از نظر فیزیکی مقاوم باشد و دارای قفل مناسب و دارای سهولت باز و بسته شدن باشد

۴. دارای سهولت نصب باشد

۵. در برابر نور خورشید و تنشهای محیطی مقاوم باشد

۶. از لحاظ ظاهری، زیبا باشد

۷. دارای شین ارت (در ساختمانهایی که مبحث ارت انجام میشود) باشد

تابلو (جعبه مینیاتوری) در مدلهای:

۴ فیوز

۶ فیوز

۸ فیوز

۱۰ فیوز

۱۲ فیوز

۱۶ فیوز

۱۸ فیوز

۲۴ فیوز (دو ردیفه)

تولید میگردد.

البته کلمه فیوز در اینجا به صورت عامیانه بکار میرود.

جعبه مینیاتوری روکار

جعبه مینیاتوری روکار

در واقع بجای کلمه فیوز باید کلمه کلید مینیاتوری بکار رود و استفاده از کلمه فیوز اشتباه است.

کارشناسان گروه تولیدی ویژن پایپ ، آماده شنیدن نظرات و مشاوره با شما هستند.

جعبه مینیاتوری

جعبه مینیاتوری ۶،۸،۱۲،۱۶،۲۴،۳۶ فیوز