براس بوشن

براس بوشن

براس بوشن پلاستیکی

براس بوشن پلاستیکی قطعه ای است مخروطی شکل که جهت اتصال بوشنها به قوطی کلید استفاده میگردد.

بدین صورت که ابتدا بوشن را به لوله اتصال داده و سپس براس را از داخل آن به بوشن اتصال دهید.

از آنجا که براس بوشن مخروطی شکل بوده و قطر یک طرف آن بزرگ است به قوطی گیر کرده و از داخل قوطی عبور نمیکند و این امر باعث میشود که قوطی و بوشن و لوله به همدیگر متصل شوند.

در واقع براس بوشن قوطی را به بوشن و بوشن لوله را به قوطی متصل میکند.

براس بوشن پلاستیکی ویژن پایپ در سایزهای برقی ۱۳،۱۶،۲۱ و از مواد نو درجه یک و رنگهای متنوع تولید میگردد.

در تولید بوشنها این امکان فراهم شده که یک طرف بوشن مقدار خیلی کمی تنگ تر از طرف دیگر ساخته میشود تا براس به راحتی و محکم به داخل بوشن برود البته این تفاوت اینقدر کم است که در هنگام اتصال لوله ها به هم مشکلی پیش نیاید.

براس و بوشن